Du är här

Vöyrinkaupunki

Gatuplanering

Kommunteknikens planeringsenhet svarar för planeringen av trafik, områden för vattenförsörjning, gator och övriga allmänna områden. Gatuplanerna är offentligt framlagda 2 veckor innan godkännandet av planerna på tekniska verket och på nätet. Om planerna kan en skriftlig anmärkning inlämnas.
Under framläggandet kan en skriftlig anmärkning om planen inlämnas till Centralregistraturen per e-post eller antingen genom ett besök på stället.

Planerna finns framlagda på tekniska verket (Kyrkoesplanaden 26 A) anslagstavlan i I våningen.

Tillgänglighet:

tekninen_virasto.jpg

På tekniska verket finns en tillgänglig parkeringsplats för rörelsehindrade framför Kyrkoesplanadens hälsostation samt på parkeringsområdet. Busshållplats finns längs Vasaesplanaden. Tillgänglig ingång till Kyrkoesplanadens hälsostation via huvudingången eller D-ingången. En tillgänglig toalett finns på 4:e våningen, dit man kommer både via trappor och med hiss. Personalen hjälper vid behov.

Objekten i Lillkyro finns också på anslagstavlan på Lillkyros samserviceställe, Lillkyrovägen 11.

Planerna kan ses också på nätet.

Under framläggandet kan en skriftlig anmärkning om planen inlämnas till Centralregistraturen  (Vasaesplanaden 10) antingen genom ett besök på stället eller per e-post centralregistraturen@vasa.fi.

Serviceställen

Ansvarig person: