Du är här

Graafiset palvelut

Grafiska tjänster

De grafiska tjänsterna producerar utskrifts- och trycktjänster av hög kvaliteten inom den grafiska sektorn, grafisk planering, fotografering och sakkunnigtjänster, främst åt Vasa stads sektorer och institutioner. Inom servicen planeras, placeras och formas trycksakerna till den form kunden önskar. Inom den grafiska planeringen görs även heltäckande grafiska anvisningar och uttryck och därtill hjälper man till i bildsättningen av material och skriver ut färdiga trycksaker. Ett helt tryckfärdigt material sänds in i PDF-format och inkluderar alla element som behövs i arbetet. Även arbeten i andra filformat skrivs ut, men dessa kräver ofta att dokumentet bearbetas före det trycks. I enheten utförs tryckarbete såväl i svartvitt som i färg och både i större och mindre mängder. Trycksaker är bl.a. tidningar, broschyrer, block, kort, kallelser, affischer och förvaltningarnas föredragningslistor. Arkstorleken i anläggningarna är max. 320 x 450 mm, materialen varierar från papper till kartong, dvs. 80 – 270 g. Större affischer skrivs ut på matt och glansigt papper, 80 – 260 g. Materialen är dekaler, tyg, fotopapper och affischpapper samt upphängningslister av aluminium och RollUp-stand. Efterbehandlingsmöjligheter är häftstiftning, ombrytning, falsning, laminering, wirebindning, plastkamsbindning, hålslagning, numrering och postningstjänster. På beställning utförs även fotograferingsarbete för olika objekt och evenemang. Grafiska tjänsterna levererar och skaffar bilder till beställare. Från digitala filer görs korrekturer för 10 x 15 cm stora fotografier samt storkorrekturer på utställningsnivå. Produkter från de grafiska tjänsterna är bl.a. tidningar, broschyrer, års- och verksamhetsberättelser, rapporter, kalendrar, programblad, affischer, blanketter, kort, visitkort, ID-kort, fotografier, block och tidningsannonser samt tidningsannonser för stadens sektorer och institutioner, såsom sam- och rekryteringsannonser. Ärendehanteringen med grafiska tjänsterna ordnas med boktryckerier och reklambyråer och kunderna handleds i alla ärenden som berör branschen.
Leverera tryckmaterialet per e-post, CD- eller DVD-skiva, USB-minne eller pappersoriginal. Mer uppgifter om tjänsterna och materialen från Vasa stads webbsidor.

Öppet Må – fr 8.00–16.00

Besöksadress: Invid vattentornet på Kyrkoesplanaden 25, innergården
Postadress: PB 3, 65101 VASA

graafisetpalvelut@vaasa.fi
etunimi.sukunimi@vaasa.fi

Personalen:

Jouko Keto, Grafisk planerare, Tfn. 040 358 8012

Mikael Matikainen, Grafisk planerare, Tfn. 040 358 6206

Janne Pessi, Digitaltryckare, Tfn. 040 661 5165

Marita Sissala, Digitaltryckare, Tfn. 040 358 4950

Tjänsterna riktar sig i första hand till Vasa stads sektorer och institutioner.

Serviceställen