Du är här

Gymnasieutbildningens studiehandledning

De som deltar i gymnasieutbildning har rätt till studiehandledning som stöder eleverna i studierna och hjälper dem att förbereda sig inför studier och arbetslivet efter gymnasiet. Studiehandledningens syfte är att hjälpa gymnasieeleven välja sin yrkesinriktning och skaffa de färdigheter och förutsättningar som eleven kommer att behöva i sina studier och senare i arbetslivet. Studiehandledning ordnas både som gruppundervisning och personligen. I den personliga handledningen har eleven möjlighet att behandla frågor i anslutning till studier, utbildningsalternativ, yrkes- och karriärplanering samt sin livssituation. Studiehandledningen är förordnad mera i detalj i undervisningsplanen.
I Vasa finns fyra gymnasier: Vaasan lyseon lukio och dess vuxenlinje, Vasa gymnasium, Vasa övningsskolas gymnasium och dess IB-linje samt Vasa svenska aftonläroverk.
På gymnasiernas sidor kan du bekanta dig närmare med studiehandledningen i skolorna.