Du är här

Hemservice

Hemservicens mål är att upprätthålla och öka den hjälpbehövandes funktionsförmåga och uppmuntra till egna initiativ.

Service

Vöyrinkaupunki

Klienten erbjuds hemvård efter att vårdbehovet har kartlagts. Detta innefattar personlig skötsel och omvårdnad. Detta innefattar personlig skötsel och omvårdnad. Klienternas behov av hemvård bedöms på grund av nedsatt rörelseförmåga och av att dessa inte klarar av dagliga sysslor hemma utan hjälp.

Vård och service planen: innehåller av vårdbehovet, exempelvis frekvensen av hemvårdens besök, hemsjukvårdens andel del och annan stödservice.

Hur jag använder servicen

Kontaktuppgifter för hemserviceledare:
telefontider må kl. 12-15, ti-fre kl. 9-11

Områdenas 1-4 fax 06 317 1065 och områdets 5 fax 06 317 1079

Område 1 Centrum norra, Vasklot tfn 06 325 2363
Centrum södra, Sundom tfn 06 325 2365

Område 2 Gerby, Västervik, Hemstrand och Abborrvägen 4 A, B
tfn 06 325 2586

Brändö och Abborrvägen 4 C, D tfn 06 325 2386

Område 3 Korsnäståget och Gamla Vasa
tfn 06 325 2379

Roparnäs, Orrnäs och Melmo
tfn 06 325 2583

Sunnanvik, Sandvik och Högbacken
tfn 06 325 2377

Område 4 Berggatan 2-4
tfn 06 325 2584

Område 5 Lillkyro
tfn 06 325 8427, fax 06 317 1079

Servicerådgivare är anträffbar under vardagar kl. 9−11 och 12−14.30 på numret 06 325 2560.

Ansvarig person

tf. Chefen för hemvård
Phone numbers: 
Telefon, direkt
06 325 2410
Mobiltelefon
040 145 0410
E-postadress: 
Hem- och anstaltsvård

Tilläggs till ämnet