Du är här

Hemservice

Hemservicens mål är att upprätthålla och öka den hjälpbehövandes funktionsförmåga och uppmuntra till egna initiativ.

Service

Vöyrinkaupunki

Klienten erbjuds hemvård efter att vårdbehovet har kartlagts. Detta innefattar personlig skötsel och omvårdnad. Detta innefattar personlig skötsel och omvårdnad. Klienternas behov av hemvård bedöms på grund av nedsatt rörelseförmåga och av att dessa inte klarar av dagliga sysslor hemma utan hjälp.

Vård och service planen: innehåller av vårdbehovet, exempelvis frekvensen av hemvårdens besök, hemsjukvårdens andel del och annan stödservice.

Hur jag använder servicen

Servicerådgivare är anträffbar under vardagar kl. 9−11 och 12−14.30 på numret 06 325 2560. 

Kontaktuppgifter för hemserviceledare:
telefontider må kl. 12-14, ti-fre kl. 9-11
Områdenas 1-7 fax: 06 317 1078

Område 1 Centrum norra, östra tfn. 06 325 2365
  Centrum västra tfn. 06 325 2584
Område 2 Brändö tfn. 06 325 2386
Område 3 Korsnäståget, Gamla-Vasa,
Runsor, Höstves, Orrnäs, Bobäck, Roparnäs
tfn. 06 325 2379
 
Kilskiftet, Melmo
tfn. 06 325 2363
Område 4 Vöråstan, Centrum Station, Berggatan 2-4 bostäder 401-422 tfn. 06 325 2584
  Berggatan 2-4 bostäder 001-319 tfn. 06 325 2586
Område 5 Lillkyro tfn. 06 325 8427
Område 6 Sandviken, Sunnanvik, Högbacken tfn. 06 325 2377
Område 7 Gerby, Dragnäsbäck, Hemstrand,
Vapenbrödrabyn, Impivaara
tfn. 06 325 2586
  Sundom, Vasklot tfn. 06 325 2365

 

 

www.smartum.fi

Ansvarig person

Chefen för hemvård
Phone numbers: 
Telefon, direkt
06 325 2410
Mobiltelefon
040 145 0410
E-postadress: 
Hem- och anstaltsvård

Tilläggs till ämnet