Du är här

Hemservice

Hemservicens mål är att upprätthålla och öka den hjälpbehövandes funktionsförmåga och uppmuntra till egna initiativ.

Service

Vöyrinkaupunki

Klienten erbjuds hemvård efter att vårdbehovet har kartlagts. Detta innefattar personlig skötsel och omvårdnad. Detta innefattar personlig skötsel och omvårdnad. Klienternas behov av hemvård bedöms på grund av nedsatt rörelseförmåga och av att dessa inte klarar av dagliga sysslor hemma utan hjälp.

Vård och service planen: innehåller av vårdbehovet, exempelvis frekvensen av hemvårdens besök, hemsjukvårdens andel del och annan stödservice.

Hur jag använder servicen

Kontaktuppgifter för hemserviceledare:
telefontider må kl. 12-14, ti-fre kl. 9-11

Områdenas 1-7 fax 06 317 1078

Område 1 Centrum norra tfn. 06 325 2363
  Centrum östra, västra tfn. 06 325 2365
Område 2 Brändö tfn. 06 325 2386
Område 3 Korsnäståget, Gamla-Vasa,
Runsor, Höstves
tfn. 06 325 2379
  Roparnäs, Orrnäs,
Melmo, Bobäck
tfn. 06 325 2583
Område 4 Vöråstan, Centrum Station tfn. 06 325 2584
Område 5 Lillkyro tfn. 06 325 8427
Område 6 Sandviken tfn. 06 325 2377
  Högbacken, Sunnanvik tfn. 06 325 2379
Område 7 Gerby, Dragnäsbäck, Hemstrand,
Vapenbrödrabyn, Impivaara
tfn. 06 325 2586
  Sundom, Vasklot tfn. 06 325 2583

Servicerådgivare är anträffbar under vardagar kl. 9−11 och 12−14.30 på numret 06 325 2560.

Ansvarig person

Chefen för hemvård
Phone numbers: 
Telefon, direkt
06 325 2410
Mobiltelefon
040 145 0410
E-postadress: 
Hem- och anstaltsvård

Tilläggs till ämnet