Du är här

Hemsjukvård

Hemsjukvården är avsedd för personer som inte på grund av begränsad fysisk, psykisk eller social funktionsförmåga inte självständigt eller med hjälp av en ledsagare kan använda sig av hälsocentralens tjänster.

Service

Vanhustyö

Hemsjukvården erbjuder hälso- och sjukvård (t.ex. injektioner, sårvård, blodprover) till patienter, vars rörelse förmåga är nedsatt och inte själv kan röra sig utanför hemmet och behöver tillfälligt eller fortsatt hemvård eller anhörigas hjälp med dagliga sysslor och inte kan använda annan öppen hälsovårds service.

För hemsjukvård behövs inte läkarremiss. För krigsveteraner är hemsjukvården avgiftsfri.

Hur jag använder servicen

Ytterligare uppgifter om hemsjukvården fås vardagar kl.13–15 på följande telefonnummer.
 

Område 1 Centrum tfn. 06 325 1665, 06 325 1659
fax. 06 317 1068
Område 2 Brändö

tfn. 06 325 2106
fax. 06 317 1077

Område 3 Aaltoparken, Kilskiftet,
Roparnäs, Melmo,
Orrnäs, Bobäck
tfn. 06 325 2110
fax. 06 317 1078
  Kornäståget,
Gamla Vasa, Runsor,
Höstves, Aspnäs,
Prästgårdsbacken,
Kråklund

tfn. 06 325 1809 
fax. 06 317 1078
 

Område 4 Vöråstan tfn. 06 325 2058
fax. 06 317 1074
  Centrum station

tfn. 06 325 1659 
fax. 06 317 1068

Område 5 Lillkyro tfn. 06 325 8504
fax. 06 317 1079
Område 6 Sandviken, Högbacken,
Sunnanvik
tfn. 06 325 2048
fax. 06 317 1069
Område 7 Gerby, Västervik,
Storviken, Hemstrand,
Dragnäsbäck

tfn. 06 325 2109
fax. 06 317 1077

  Hemstrand-gräns vid Blomstergatan, Böle,
Skogsberget,
Vapenbrödrabyn, Impivaara

tfn. 06 325 2210
fax. 06 317 1078

  Sundom, Vasklot tfn. 06 325 1659
fax. 06 317 1068

 

Tjänster som också kanske intresserar dig

Tilläggs till ämnet