Du är här

Hemsjukvård

Hemsjukvården är avsedd för personer som inte på grund av begränsad fysisk, psykisk eller social funktionsförmåga inte självständigt eller med hjälp av en ledsagare kan använda sig av hälsocentralens tjänster.

Service

Vanhustyö

Hemsjukvården erbjuder hälso- och sjukvård (t.ex. injektioner, sårvård, blodprover) till patienter, vars rörelse förmåga är nedsatt och inte själv kan röra sig utanför hemmet och behöver tillfälligt eller fortsatt hemvård eller anhörigas hjälp med dagliga sysslor och inte kan använda annan öppen hälsovårds service.

För hemsjukvård behövs inte läkarremiss. För krigsveteraner är hemsjukvården avgiftsfri.

Hur jag använder servicen

Ytterligare uppgifter om hemsjukvården fås vardagar kl.13–15 på följande telefonnummer.
 

Område 1 Karta Centrum tfn. 06 325 1665,
      06 325 1659
fax. 06 317 1068
Område 2 Karta Brändö

tfn. 06 325 2106
fax. 06 317 1077

Område 3 Karta

Roparnäs, Kilskiftet, Melmo, Aaltoparken, 
Kornäståget
(vänstra sidan av Kapellbacksvägen)

tfn. 06 325 2110
fax. 06 317 1078
  Kornäståget,
(Högra sidan av Kapellbacksvägen)
Gamla Vasa, Runsor,
Höstves, Aspnäs,
Prästgårdsbacken,
Kråklund

tfn. 06 325 1809 
fax. 06 317 1078
 

  Bobäck, Orrnäs tfn. 06 325 2210
fax. 06 317 1078
Område 4 Karta Vöråstan, Centrum Station tfn. 06 325 2058
fax. 06 317 1074
Område 5 Karta Lillkyro tfn. 06 325 8504
fax. 06 317 1079
Område 6 Karta Sandviken, Högbacken,
Sunnanvik
tfn. 06 325 2048
fax. 06 317 1069
Område 7 Karta Gerby, Västervik,
Storviken, Hemstrand,
Dragnäsbäck, Vapenbrödrabyn, Impivaara, Skogsberget, Forskärr

tfn. 06 325 2109
fax. 06 317 1077

  Sundom, Vasklot tfn. 06 325 1659
fax. 06 317 1068

 

Tjänster som också kanske intresserar dig

Tilläggs till ämnet