Du är här

Hemvård

Hemvårdens mål är att stöda och handleda klienter att klara av dagliga sysslor så självständigt som möjligt.

Service

Vanhustyö

Hemvård innebär personlig vård och omvårdnad i klientens hem. Hemvård tillsätts enligt behov. Kriterierna för hemvården 2016

Tillsammans med klienten och anhöriga uppgörs en vård- och serviceplan. I planeringen deltar hemserviceledaren, hemsjukvården och hemhjälpen.

Servicen kan ges både genom egen service och servicesedel. För hemservicens tjänster uppbärs av klienten en avgift.

Servicebeskrivning för hemvården 2016
Resultat av klienttillfredsställelse inom hemvården 2018
Hemvårdens områden

Egenkontroll:
Plan för egenkontroll inom hemvården (på finska)

 

Hur jag använder servicen

Kontaktuppgifter för hemserviceledare:
telefontider må kl. 12-14, ti-fre kl. 9-11
Områdenas 1-7 fax: 06 317 1078

Område 1 Centrum norra tfn. 06 325 2363
  Centrum östra, västra tfn. 06 325 2365
Område 2 Brändö tfn. 06 325 2386
Område 3 Korsnäståget, Gamla-Vasa,
Runsor, Höstves
tfn. 06 325 2379
  Roparnäs, Orrnäs,
Melmo, Bobäck
tfn. 06 325 2583
Område 4 Vöråstan, Centrum Station tfn. 06 325 2584
Område 5 Lillkyro tfn. 06 325 8427
Område 6 Sandviken tfn. 06 325 2377
  Högbacken, Sunnanvik tfn. 06 325 2379
Område 7 Gerby, Dragnäsbäck, Hemstrand,
Vapenbrödrabyn, Impivaara
tfn. 06 325 2586
  Sundom, Vasklot tfn. 06 325 2583

Servicerådgivare är anträffbar under vardagar kl. 9−11 och 12−14.30 på numret 06 325 2560. 

www.smartum.fi

Ansvarig person

Chefen för hemvård
Phone numbers: 
Telefon, direkt
06 325 2410
Mobiltelefon
040 145 0410
E-postadress: 
Hem- och anstaltsvård