Du är här

Hemvård

Hemvårdens mål är att stöda och handleda klienter att klara av dagliga sysslor så självständigt som möjligt.

Service

Vanhustyö

Hemvård innebär personlig vård och omvårdnad i klientens hem. Hemvård tillsätts enligt behov. Kriterierna för hemvården 2016

Tillsammans med klienten och anhöriga uppgörs en vård- och serviceplan. I planeringen deltar hemserviceledaren, hemsjukvården och hemhjälpen.

Servicen kan ges både genom egen service och servicesedel. För hemservicens tjänster uppbärs av klienten en avgift.

Servicebeskrivning för hemvården 2016
Resultat av klienttillfredsställelse inom hemvården 2018
Hemvårdens områden

Egenkontroll:
Plan för egenkontroll inom hemvården (på finska)

 

Hur jag använder servicen

Servicerådgivare är anträffbar under vardagar kl. 9−11 och 12−14.30 på numret 06 325 2560. 

Kontaktuppgifter för hemserviceledare:
telefontider må kl. 12-14, ti-fre kl. 9-11
Områdenas 1-7 fax: 06 317 1078

Område 1 Centrum norra, östra tfn. 06 325 2365
  Centrum västra tfn. 06 325 2584
Område 2 Brändö tfn. 06 325 2386
Område 3 Korsnäståget, Gamla-Vasa,
Runsor, Höstves, Orrnäs, Bobäck, Roparnäs
tfn. 06 325 2379
 
Kilskiftet, Melmo
tfn. 06 325 2363
Område 4 Vöråstan, Centrum Station, Berggatan 2-4 bostäder 401-422 tfn. 06 325 2584
  Berggatan 2-4 bostäder 001-319 tfn. 06 325 2586
Område 5 Lillkyro tfn. 06 325 8427
Område 6 Sandviken, Sunnanvik, Högbacken tfn. 06 325 2377
Område 7 Gerby, Dragnäsbäck, Hemstrand,
Vapenbrödrabyn, Impivaara
tfn. 06 325 2586
  Sundom, Vasklot tfn. 06 325 2365

 

 

www.smartum.fi