Du är här

Hemvårdens stödtjänster

Hemvårdens stödtjänster är tjänster som stöder klientens möjligheter att klara vardagen. En separat stödserviceavgift uppbärs för tjänsterna. Ytterligare uppgifter om användningen av stödtjänster ger det egna områdets hemserviceledare.

Service

Vöyrinkaupunki

Apoteksservice

Apoteksservicen genomförs som doseringsdistribution. Avtalsapoteket levererar medicinerna till hemvården i doseringspåsar med två veckors mellanrum, och hemvården ansvarar för att leverera medicinerna till klienterna. I läkemedelbehandlingen ingår handledning och rådgivning av vårdpersonalen samt ansvar för att uppfölja klientens mående. Läkemedelsbehandlingens verkningar bedöms i samarbete med den vårdande läkaren. Apoteksservicen förbättrar säkerheten inom den medicinska vården, främjar att behandlingen fungerar och sparar i medicinkostnader. För servicen debiteras en avgift.

Badservice

Servicen är ämnad för klienter som har bristfälliga möjligheter eller utrymmen att tvätta sig hemma. Till badservice ingår transporten. För servicen och transporten debiteras en avgift.

Butiksservice

Skötaren gör tillsammans med klienten en beställning till butiken. Butikskassen levereras hem till klienten. Servicen fungerar under vardagar.

Gräsklippningsservice

Servicen är riktad enbart till krigsinvalider. För servicen debiteras en engångsavgift som faktureras månatligen. Man kan även fråga om hjälp med gräsklippning av privata företagare.

Måltidsservicen

Inom måltidsservicen kan maten levereras hem eller också kan klienten besöka olika verksamhetspunkter för att äta. Stadens måltidsservice beviljas enligt behovsprövning. Hemservicehandledaren i det egna området ger information om hemtransport av måltider. Måltidsmöjligheter ordnas på följande platser:

  • I Bruksgårdens servicecenter (Brändövägen 39) på vardagar och under veckoslut kl. 11-13
  • I Berghemmets servicecentral (Berggatan 2-4) vardagar kl. 11-13
  • Hälsovårdscentralens personalmatsal (Smedsbyvägen 14-16) vardagar kl. 11-13.
    Måltidsmöjlighet under vardagar(Smedsbyvägen 14-16) finns enbart för de pensionärer som har anhöriga som vårdas i stadssjukhusets avdelningar.
    Under veckosluten är matsalen öppen för alla pensionärer kl. 11-13.

Även privata producenter av måltidsservice levererar hem måltider.

Snöservice

Servicen riktar sig till seniorer, dock primärt åt krigsinvalider. För snöservicen debiteras en engångsavgift som faktureras månatligen. Man kan även fråga om hjälp angående snöarbeten av privata företagare.

Trygghetstelefon

Trygghetstelefon beviljas enligt behovsprövning. För servicen debiteras en månadsavgift enligt bruttoinkomst. Mer information om trygghetstelefon fås av stödservicehandledaren eller hemserviceledaren i det egna området.

Trygghetstelefonansökan samt bilagor

Hur jag använder servicen

Ytterligare uppgifter om hemvårdens stödtjänster:
servicerådgivare vardagar kl. 9-11 och 12-14.30 på telefonnummer 06 325 2560
eller det egna områdets hemserviceledare
Kriterierna för stödservice inom hemvården 2016 

Kontaktuppgifter för hemserviceledare:
telefontider må kl. 12-14, ti-fre kl. 9-11
Områdenas 1-7 fax: 06 317 1078

Område 1 Karta Centrum norra, östra tfn. 06 325 2365
  Centrum västra tfn. 06 325 2584
Område 2 Karta Brändö tfn. 06 325 2386
Område 3 Karta Korsnäståget, Gamla-Vasa,
Runsor, Höstves, Orrnäs, Bobäck, Roparnäs
tfn. 06 325 2379
 
Kilskiftet, Melmo
tfn. 06 325 2363
Område 4 Karta Vöråstan, Centrum Station, Berggatan 2-4 bostäder 401-422 tfn. 06 325 2584
  Berggatan 2-4 bostäder 001-319 tfn. 06 325 2586
Område 5 Karta Lillkyro tfn. 06 325 2363
Område 6 Karta Sandviken, Sunnanvik, Högbacken tfn. 06 325 2377
Område 7 Karta Gerby, Dragnäsbäck, Hemstrand,
Vapenbrödrabyn, Impivaara
tfn. 06 325 2586
  Sundom, Vasklot tfn. 06 325 2365

 

 

www.vaana.fi