Du är här

Kampraatti -grupper

Seniorcentrets Kampraatti -frivilliga erbjuder trevlig verksamhet och sociala kontakter.

Service

Ikäkeskus

Grupper dragna av kampraatti-frivilliga:

Ukko-klubben

Männens egen konversationsgrupp! Gruppen samlar män som bor i Vasa till diskussion. Kaffepannan är alltid varm! Vi samlas måndagarna kl. 12, Bergcentret 4:e vån. 

Poesigruppen Runottaret

En finskspråkig grupp för poesi-intresserade. Vi samlas ojämna veckors tisdagar kl. 13, Bergcentret 4:e vån.

Hjärnträning 

I den finskspråkiga gruppen uppehåller vi hjärnans förmåga. Vi samlas torsdagarna, Bergcentret 4:e vån. Grupp A jämna veckor och grupp B ojämna veckor. Anmälan för att delta tfn 040 197 8216. 

Allsång

Allsång med ledning av Liisa och Junnu en gång i månaden måndagarna kl. 13, Bergcentret 1:a vån. festsalen. 

Frågesport          

Alla slags av frågor på finska. Kom och testa dina kunskaper och upplev glädje av att lyckas! Jämna veckornas onsdagar kl. 13, Bergcentret 1:a vån. festsalen.

Hjärnmotion - AiLi

Kom med och upprätthålla hjärnans livaktig med hjälp av motions- och hjärnträningsuppgifter. Gruppen är finskspråkig.
Vi samlas ojämna veckors måndagar kl. 15.30-16.30 i Seniorcentrets konditionssal på Brändö, Brändövägen 26.
AiLi-gruppen börjar efter sommarpausen måndagen 10.9.2018.
Anmälan för att delta tfn 040 197 8216.

Nätpunkten Senjor 65+

Välkommen och bekanta dig med datorn och internets märkliga värld! Vid Nätpunkten Senjor har man möjlighet att få handledning och rådgivning till exempel av hur man hittar information från nätet och hur man använder e-posten. Plats: Bergcenter 1:a vån. Man ska boka tid för personlig handledning! Mer information och  tidsbeställning tfn 040 559 5298.

SHQS laaduntunnustuksen logo

www.labquality.fi

Hur jag använder servicen

Ytterligare upplysningar: koordinator för frivilligarbete tfn 040 717 3005, e-post seija.nyqvist@vaasa.fi

Ansvarig person