Du är här

ilmakuvapalosaarinettijs.jpg

Kartprodukter

För Vasa stads kartproduktion svarar tekniska sektorns fastighetssektorn, som betjänar i alla ärenden som berör kartor över stadsområdet. * Stomkartan är en detaljerad karta, vars huvudsakliga syfte är att betjäna planering av markanvändning, byggande -och kommunalteknik. * Guidekartan är en allmän karta, som innehåller stadens gatunät med namn, adressnummer, byggnadskvarter, parker och de mest framträdande objekten i terrängen. * Ortoflygfoto är ett mätningstekniskt noggrant flygfoto, som kan användas i planering och i illustrering. Digitalt grund- och guidekartmaterial och ortoflygfoto kan beställas från fastighetssektorn. Tekniska sektorns fastighetssektorn innehar copyrighten till Vasa stads stom- och guidekarta. För digitalt kartmaterial beviljar vi användningsrätt i samband med beställningen. För utnyttjandet av guidekartan i tryckalster beviljar vi publiceringstillstånd.

Förutom fastighetssektorn uppehåller Vasa kartservice (IMS). I denna kartservice ingår stomkarta, guidekarta, ortoflygfoto samt övriga kartor och lägesdata. Fastighetssektorn uppehåller också Vasa cykelkarta.

Kartkopior beställs från fastighetssektorns kundbetjäningspunkt. Numeriska kartor beställs från lägesdataplanerare.

Serviceställen

Ansvarig person: