Du är här

Kontakttolknings- och översättningsservice

Mico Botnia, Tolk- och översättningstjänster erbjuder kontakttolknings- och översättningstjänster åt myndigheter som är verksamma i området Österbotten. Översättningstjänsterna används också av privatpersoner.

Service

MaahanmuuttajaNeuvonta640x438GunnarBäckman

I initialskedet efter ankomsten till landet behövs tolknings- och översättningstjänster i olika situationer. Kontakttolkar används bl.a. vid uträttande av ärenden mellan myndigheter och invandrare. Om tolkning och översättning finns omnämnanden i flera punkter av Finlands lagstiftning. Myndigheten ska ordna tolkning eller översättning i ett ärende, om invandraren inte behärskar det språk, finska eller svenska, som enligt språklagen ska användas hos myndigheten eller om han eller hon på grund av handikapp eller sjukdom inte kan bli förstådd i ett ärende som avses i denna lag och som kan inledas på myndighetens initiativ.

Tolkningen sparar tid och resurser och möjliggör att information förmedlas trots språkgränserna. Ett samtal som förts via en tolk ökar den språkliga jämställdheten, eftersom de som samtalar kan använda sitt eget modersmål, även missförstånd och möjligheten till gissningar minskar. Tolktjänster erbjuds mångsidigt på många olika språk.

Hur jag använder servicen

Tolkning beställs alltid genom tolkförmedlingen. Tolkförmedling vardagar kl 8.00-16.00

Tfn 0206 19 8080
Fax 06 312 2005
E-post: tulkkivalitys@micobotnia.fi

Tolkdejour (endast vid akuta ärenden) vardagar kl. 16-22, lördag – söndag kl. 9-22, tfn 0206 19 8080.

www.micobotnia.fi/sv