Du är här

Tjänster som också kanske intresserar dig

ulkoiluhetki_lammen_vieressa.jpg

Kulturkarusell K-65

Kulturkarusellen K-65 erbjuder i första hand upplevelser till äldre vars möjligheter att själv utöva och uppleva kultur är begränsade. Kulturkarusellen ordnar kulturverksamhet för äldre enligt varierande teman. Syftet är att uppmuntra till att prova på nya kulturformer, skapa positiva och energigivande kulturupplevelser, underlätta användningen av kultur och avskaffa fördomar om kultur. Genom Kulturkarusellens verksamhet produceras kulturellt välbefinnande för äldre i dygnetruntvård och för deras anhöriga. Även äldre personer som bor hemma kan ta del av verksamheten på sådana verksamhetsställen som finns i närmiljön. Genom verksamheten stöds även personalens ork, utbildning och samhörighet i vardagen. Kulturkarusellen K-65 är kulturell service för äldre som genonförs som ett samarbete mellan Vasa stads Kulturcenter och stimulansverksamheten vid Seniorcentret. Utgångspunkten för samarbetet är Social- och hälsovårdsministeriets kvalitetsrekommendation om tjänster för äldre, och visionen är att trygga en aktiv och livssmakande ålderdom för de seniorer i Vasa vars möjligheter att delta i kulturella evenemang är nedsatta. Inom ramen för Kulturkarusellens verksamhet kan aktörer inom konst- och kulturbranschen, föreningar och läroanstalter välja ett servicehus, ålderdomshem eller en avdelning på stadssjukhuset som sitt fadderobjekt och besöka, uppträda eller öva där regelbundet några gånger per år. Målet med fadderverksamheten är att få till stånd ett regelbundet och mer långsiktigt samarbete mellan aktörerna och äldreomsorgsenheterna. Det är meningen att utveckla verksamheten så att stadens alla vårdenheter för äldre skulle ha åtminstone ett faddersamfund. År 2014 inleddes en ny tradition då man varje år väljer en Lucia-mommo i Vasa. Mommokandidaterna är klienter inom hem- och anstaltsvården vilka föreslås av personalen, och Lucia-mommon väljs på basis av en publikomröstning. Evenemanget har blivit mycket populärt och innebär glädje, skönhet och välbehag i seniorernas vardag.
Mer information om Kulturkarusellen ger Kulturcentrets kulturplanerare och Seniorcentrets ansvariga ledare för rekreationsverksamheten.

Telefonservice

Kulturplanerare - Kulturtjänster

+358400668197

Serviceställen

Ansvarig person: