Du är här

Tjänster som också kanske intresserar dig

Hitsari

Lediga arbetsplatser

Vasa stad behöver hela tiden nya kunniga krafter – arbetstagare, vikarier och praktikanter. Ett mångsidigt urval av arbetsuppgifter inom olika branscher erbjuds, allt från sjukskötare till idrottsplatsskötare och från sekreterare till scenograf. Vasa stad meddelar om lediga arbetsplatser på Kommunrekry, Arbets- och näringsbyråns webbsidor och Vasa stads webbsidorMan söker jobb via det elektroniska rekryteringssystemet. Tjänster kungörs på kommunens officiella anslagstavlor.
Man söker jobb via det elektroniska rekryteringssystemet. Mera information finns på Vasa stads webbsidor.