Du är här

Tjänster som också kanske intresserar dig

Kasvikset ja vihannekset

Måltider inom serviceboende och Vasa stadssjukhus

Vasa Matservice tillreder maten till seniorhus, serviceboendeenheter och Vasa stadssjukhus. I Vasa har pensionärerna möjlighet till lunch på följande ställen: * Bruksgårdens servicecenter, Brändövägen 39: vardagar och veckoslut kl. 10.30 – 12.30 * Berghemmets servicecenter, Berggatan 2 – 4: vardagar kl. 11.00 – 13.00 * Huvudhälsostationens näringscentral, Smedsbyvägen 14 – 16: vardagar kl. 11.00 – 13.00 enbart för pensionärer som har en anhörig som vårdas på avdelning på stadssjukhuset. Under veckosluten kl. 11.00 – 13.00 för alla pensionärer. Vasa Matservice använder en sex veckors roterande basmatsedel som bas för menyplaneringen. I menyn beaktas bl.a. helger, säsongens råvaror, specialdieter och näringsmässiga synviklar. Måltiden består av varm mat, sallad och/eller varma grönsaker, bröd, efterrätt och mjölk.
Matsedeln och ytterligare information om matservicen finns på sidan Vasa Matservice.
Ansvarig person: