Du är här

Massundersökningar

Enligt det nationella screeningprogrammet ska kommunen ordna screening för förebyggande av livmorderhalscancer (papa-prov), bröstcancerscreening för kvinnor (mammografi) och fosterscreeningar under graviditet. 

Service

LääkäritPaperityössä640x427KatjaLösönen

Screening för förebyggande av livmorderhalscancer (papa-prov)

Kvinnor från Vasa kallas till papa-prov med brev med fem års mellanrum (vid 30, 35, 40, 45, 50, 55 och 60 års ålder). Resultatet från papa-provet fås per brev hem.

Bröstcancerscreening för kvinnor (mammografi) 

Kvinnor från Vasa i åldern 50–69 år kallas med brev till mammografiscreening, dvs. röntgenfotografering av brösten med två års mellanrum. Resultaten av screeningen kommer per brev hem.

Hur jag använder servicen

Till massundersökningar kommer en kallelse per brev. I kallelsen finns anvisningar om hur man ska gå till väga om tiden inte passar.

Screening för förebyggande av livmorderhalscancer (papa-prov)

Papa-prov görs på rådgivningen för familjeplanering på adressen Sandviksgatan 6, 65100 Vasa.

En ny tid kan reserveras må – fr kl. 9–11 och kl. 12.30–13 på nummer 06 325 1767.

Bröstcancerscreening för kvinnor (mammografi) 

Bröstcancerscreening för kvinnor (mammografi) görs på Terveystalo på adressen Storalånggatan 28, 65100 Vasa.

Fosterscreening

Fosterscreening av gravida sker via mödrarådgivningen i samarbete med Vasa centralsjukhus.

Tjänster som också kanske intresserar dig

Tilläggs till ämnet