Du är här

Mottagning och integration av flyktingar

Till servicen hör mottagning av flyktingar i inledningsskedet, handledning och rådgivning, inledande kartläggningar, integrationsplaner, socialarbete och utkomststöd. Dessutom ordnas i Kotomaja integrationsutbildning för klienter som är utanför arbetskraften.

Service

maahanmuuttajienneuvonta_gb_640x444.jpg

Klienterna erbjuds service som hjälper dem att klara sig på egen hand och anpassa sig till det nya samhället. I verksamheten betonas öppenhet, jämlikhet samt främjande av en samhällsutveckling som accepterar mångfald och olikheter.

Centrala funktioner

  • handledning och rådgivning i initialskedet för de personer som erhåller internationellt skydd (flyktingar) och som placerats i Vasa
  • stödande av integreringen med hjälp av metoder inom socialarbete och familjeservice 
  • gruppverksamheter och grundläggande utbildning i det finska språket 
  • utbildning, konsulthjälp och information i ärenden som berör invandrare

Målgrupperna för servicen är kvotflyktingar och asylsökande med uppehållstillstånd 3-4 år från att de anlänt till Finland.

Hur jag använder servicen

Barn- och familjesocialarbete
ledande socialarbetare tfn 06 325 4398

Vuxensocialarbete 
ledande socialarbete tfn 06 325 2947