Du är här

Tjänster som också kanske intresserar dig

neuvontatieto

Navigatorn Österbotten

Via Navigatorn Österbotten får ungdomar under 30 år information, stöd och vägledning kring arbete, studier och andra frågor.
Navigatorn finns i samma lokaler som ungdomarnas informations- och rådgivningstjänst Reimari och Origo -uppsökande ungdomsarbete. Du hittar alla Navigatorn-servicepunkter i Finland via den riksomfattande webbtjänsten ohjaamot.fi.
Tjänsten är avsedd för ungdomar under 30 år.