Du är här

Omhändertagande

Omhändertagande kan göras då barnets hälsa och utveckling är allvarligt hotade och stödåtgärderna inom öppenvården inte räcker till eller är omöjliga att genomföra. Omhändertagande är en åtgärd som vidtas i sista hand, och vid behov kan åtgärder även vidtas utan föräldrarnas samtycke.

Service

Pehmolelut

Ett barn som omhändertagits placeras på barnskyddsanstalt eller i fosterfamilj.

Hur jag använder servicen

Ytterliga uppgifter om omhändertagande ledande socialarbetare 06 325 2338.

Tjänster som också kanske intresserar dig