Du är här

Vöyrinkaupunki

Parkeringsövervakningen

Parkeringsövervakningens uppgift är att övervaka att bilar som stannar, parkerar och går på tomgång iakttar reglerna och föreskrifterna för det. Parkering på allmänna områden övervakas av kommunala parkeringskontrollanter och polisen. En parkeringskontrollant kan påföra en felparkeringsavgift för brott mot dessa förbud och begränsningar. Avgiften varierar från kommun till kommun. Om du anser att du fått en parkeringsbot på fel grunder kan du begära omprövning. Parkeringsövervakningen kan låsa bilens däck om din bil varit felparkerad minst två dygn eller samlat på sig fem obetalda felparkeringsavgifter. Kommunala parkeringsvakter eller -kontrollanter ska ha ett emblem och bära tjänstedräkt, av vilken deras tjänsteställning framgår samt ett tjänstemärke som ska visas upp vid behov. De flesta storstäder har även privata parkeringsanläggningar som har egna verksamhetsprinciper och regler.
I Vasa övervakas parkeringen av polisen och stadens parkeringskontrollanter. I staden finns många parkeringsplatser. Parkeringsplatserna är indelade i zoner och parkeringspriser enligt dem. Zonindelningskartan för den avgiftsbelagda parkeringen och parkeringszonernas pristabell hittar du på stadens webbsidor. Felparkeringsavgiften är 50 euro. Vid försummelse av betalning inom utsatt tid följer en avgiftsförhöjning med 14 euro.
Område Områdeskod Pris
1 zonen 310 2,20 €/h
2 zonen 320 1,50 €/h
3 zonen 330 1,00 €/h
4 zonen 334 1,00 €/h och 2,00 €/dygn
     

Zonindelningskarta för avgiftsbelagd parkering

Begäran om omprövning till parkeringsövervakaren elektronisk betjäning

Gör så här

Felparkeringsavgiften ska betalas senast på förfallodagen. Begäran om omprövning av ett beslut om en avgift eller om klampning får göras hos parkeringsövervakaren. Begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar från det beslutet fästes på fordonet eller delgavs på annat sätt.
I Vasa ansöks begäran om omprövning elektroniskt via nätet. Felparkeringsavgiften kan betalas till banken eller till stadens kassa vid Medborgarinfon. Parkeringen kan betalas i parkeringsautomater eller med en mobilapp. I Vasa används mobilapparna EASYPARK och ParkMan.
Krigsveteraner från Vasa och Korsholm behöver inte betala för parkeringen på stadens parkeringsområden. Närmare prisuppgifter för de avgiftsbelagda parkeringsområdena finns på stadens webbsidor.

 

Teatteriparkin sisääntuloväylä

Vasa Stad säljer parkeringstillstånder enligt följande (här prislista);

 1. Teatteriparkki: Lediga platser // Teatteriparkki
 2. Ekgården: Full, kö möjligt
 3. Ekgården, övre skikti: Full, kö möjligt
 4. Ekgården, källarei: Full, kö möjligt
 5. Rådhusgatan 27 P-hall: Full, kö möjligt
 6. Järnvägsgatans P-område: Lediga platser
 7. Kyrkoesplanaden 23-27: Lediga platser
 8. Kyrkoesplanaden 24-28: Lediga platser
 9. Handelsesplanaden 1-5: Lediga platser
 10. Handelsesplanaden 2-6: Lediga platser
 11. Järnvägsgatans P-område: Lediga platser

 

Ansvarig person: