Du är här

Tjänster som också kanske intresserar dig

Kirjastotyöntekijä

Personalutbildning för utomstående

Av Vasa stads utbildningar är en del också öppna för utomstående. Vasa stad ordnar utbildning för de egna anställda för upprätthållande av yrkeskunskapen enligt personal- och utbildningsplanen.
Anmälan till kurserna görs på nätet med hjälp av Utbildningskalendern och Utbildningsprogrammet, som finns på Vasa stads webbsidor. I dem kan man studera aktuella utbildningsevenemang enligt månad eller ämne.
Deltagandet i utbildningarna ska diskuteras med arbetsgivaren innan anmälan.
Personalutbildningen som erbjuds utomstående är till största delen avgiftsbelagd, men förmånlig.