Du är här

Privata socialservice

Klient är berättigad till socialservice utan moms om han/hon inte klarar sig vardagen utan hjälp på grund av sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga.

Service

gb_petaus_yhdessa.jpg

Servicen utan moms kan vara t.ex. hushållsarbete, matservice och hemservicens stödtjänster.

Socialvården baserar sig på antingen ett myndighetsbeslut eller ett skriftligt avtal mellan serviceproducenten och klienten. Serviceproducenten har gjort upp en serviceplan eller motsvarande i samarbete med klienten.

Kontaktuppgifter för godkända privata socialservice utan moms (pdf)

Anmälan om mervärdesskattefri privat socialservice, pdf 
Anmälan om mervärdesskattefri privat socialservice, word (klicka filnamn och öppna)

Kunder:
Kunden kontaktar direkt det företag varifrån han/hon vill köpa servicetjänster. Serviceavtal och serviceplan skrivs mellan företaget och kunden. Mera information

Företag:
Förvaltningssekreterare Sinikka Peltonen, tfn  06 325 2361, sinikka.peltonen@vaasa.fi