Du är här

Psykosocial hemrehabilitering

Psykosocial hemrehabilitering riktas till personer som bor i Vasa och har psykisk ohälsa, missbruksproblematik, intellektuell- eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Service

Kukkia puistossa

Målet för den Psykosociala hemrehabiliteringen är att handleda och stöda rehabiliterings klienten, så att klienten klarar sig hemma och utanför hemmet i ärenden som förutsätter vardagskompetens. Tjänsten baseras på en servicebehovsutredning och en klientplan. Tjänsterna är frivilliga, konfidentiella och avgiftsfria.

Till hemrehabiliteringsteamet hör 6 närvårdare och en socialhandledare.

Till hemrehabiliteringens område hör också rehabilitering i stödbostäder.

HUR JAG ANVÄNDER SERVICEN

Till tjänsten kan man söka via socialarbetet, där socialarbetaren gör en servicebehov utredning eller klientplan tillsammans med klienten. Beslutet görs enligt socialvårdslagen.

Psykosocial hemrehabilitering
Handelsesplanaden 8
65100 Vasa

Öppettider: må-fre kl. 8-16

Mer information:
Serviceenhets chef Noora Ekström
tfn 06 3252 401 eller 040 7180 401

Ansvarig person