Du är här

Psykosocial öppenrehabilitering

Psykosociala öppenrehabiliteringen erbjuder öppenvårdstjänster för vuxna i Vasa som har schizofreni eller annan psykos sjukdom.

Service

Valkovuokko, Vaasan luonto

Centralt i verksamheten är att stöda klientens psykiska och sociala funktionsförmåga. Tjänsterna är frivilliga, konfidentiella och kostnadsfria. 

För innehållet i vården ansvarar en psykiatrer, två sjukskötare och en mentalvårdare.

HUR JAG ANVÄNDER SERVICEN

För att få vård behövs en remiss från Vasa centralsjukhus psykiatriska enheten.

Psykosocial öppenrehabilitering
Handelsesplanaden 8
65100 Vasa

Öppet: må-fre kl. 8-16

Mera information: 
Serviceenhets chef Noora Ekström
tfn 06 3252 401 eller 040 7180 401

Ansvarig person