Du är här

Tjänster som också kanske intresserar dig

VaasaKeskusta640x427KatjaLösönen

Registraturen

Registraturens uppgift är att ta emot brev som adresserats till staden, stadsstyrelsen och -fullmäktige samt registrera dem i ärendehanteringssystemet. Efter registreringen överlämnas ärendena till de tjänsteinnehavare som sköter dem för vidare åtgärder. Efter organens möten sköter registraturen om verkställigheten av besluten i enlighet med tjänsteinnehavarnas anvisningar. Förfrågningar om behandlingen av oavgjorda ärenden eller sådana som redan har ett beslut, tidsfrister för rättelseyrkanden och besvär kan riktas till registraturen.
Registraturen kan kontaktas per telefon eller per e-post. Registraturens besöksadress är Vasaesplanaden 10. Aktualisering av ärenden kan göras också via elektronisk kommunikation.

 

Registraturen kan kontaktas per e-post registraturen@vasa.fi.
Kontaktuppgifter

Centralregistraturen är stängd på grund av flytt 9-11.1.2019

Vår nya adress är från 14.1 Rådhusgatan 33 A, 1 vån., övriga kontaktuppgifter är de samma som tidigare.