Du är här

Rehabiliterande arbetsverksamhet

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är en socialtjänst som främjar funktionsförmågan, kunnandet och sysselsättningen bland personer som länge varit arbetslösa. Den rehabiliterande arbetsverksamheten baserar sig på en aktiveringsplan.

Service

HoitajaPotilasKeskustelee640x446GunnarBäckman

Mål
1. Att motverka de negativa inverkningarna av långtidsarbetslöshet på personens funktionsförmåga.
2. Att förbättra förmågan till livskompetens hos en person som deltar i verksamheten.
3. Att för en person som länge varit arbetslös öppna ett stråk mot placering på arbetsmarknaden eller i utbildning.

Innehåll
• Meningsfullt och tillräckligt krävande
• Målinriktad verksamhet
• Dimensionering enligt klientens funktionsförmåga
• Utsedd handledare på arbetsverksamhetsplatsen

Längd
• Ordnas i perioder på 3-24 månader
• Verksamhetsdagar 1-4 i veckan
• Arbetstid 4 timmar om dagen
• Längden kan graderas: i initialskedet färre verksamhetsdagar/arbetstimmar

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte kan i praktiken bestå av både assisterande
arbetsuppgifter och också innehålla mera ansvar i enlighet med klientens funktionsförmåga. 
En klient inom den rehabiliterande arbetsverksamheten får inte ersätta eller
vikariera en arbetstagare på arbetsplatsen.

• kontorsarbeten: kopiering, postning, sortering
• stimulansverksamhet, uteledsagning och måltider på sjukhus,
äldrevårdsanstalter och daghem
• städ- och köksarbeten
• uppgifter inom fastighetsskötsel i anslutning till underhåll av ämbetsverks
och inrättningars byggnader och gårdsområden samt förbättring av deras trivsel
• iståndsättande av parker, skogar och idrottsområden
• uppgifter i anslutning till transporter
• uppgifter inom olika områden som kräver hantverkskunnande och fingerfärdighet

En artikel: Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte erbjuder en möjlighet LÄS

Hur jag använder servicen

På förfrågningar svarar handledarna inom den rehabiliterande arbetsverksamheten
tfn: 040 5250778 (må-fre), 040 1690799 (må-fre), 040 176 8198 (må-fre) och 040 632 5125 (må-ons)

Av datasäkerhetsskäl sköts inga ärenden per e-post.

Tjänster som också kanske intresserar dig

Tilläggs till ämnet