Du är här

Rekreationsverksamhet för äldre

I Rekreationsverksamheten kan man delta i om man bor hemma, i servicebostad eller på vårdanstalt och är 65 år fylld pensionär från Vasa.

Service

ulkoilua_raippaluodossa.jpg

Seniorcentrets rekreationsverksamhet erbjuder mångsidig rehabiliterande och stimulerande verksamhet som har som mål att stöda klienternas välmående, initiativförmåga i vardagen, deltagande och sociala umgänge.

Verksamheten består av följande grupper: hantverksgrupper, funktionella grupper, kvartersklubbar och Seniorernas välmåendeträningsgrupper. Grupperna är i regel avgiftsfria, men i vissa grupper kan man samla in en avgift för material/kaffe.

Kvartersklubbarna fungerar som träffpunkt för seniorer i bostadsområden på olika håll i Vasa. Målet är att träffas i en avslappnad atmosfär och lära känna nya människor. Klubbarnas teman varierar varje vecka i enlighet med deltagarnas önskemål.

Allsångstillfällen och konserter som är öppna för alla ordnas regelbundet.

Rekreationsverksamhet erbjuds på Berggatan, i Vasa stads servicehus och anstaltsvård samt i kvartersklubbar på olika håll i Vasa. Bergcentrets och Bruksgårdens månadsprogram finns uppsatt i Berghemmets aula.

Hur jag använder servicen

Tilläggsuppgifter: Ansvarig ledare 040 525 4015

Kvartersklubbarna: Johanna 040 530 4739
Stickkaféet och hantverksgruppen: Marjo 040 868 4652
Virkkis-gruppen: Heli 040 868 4672 och Leila 040 868 4741
Seniorernas välmåendeträningsgrupp: Heli 040 868 4672 och Marjo 040 868 4652
Kaffestugan: Emilia 040 676 2029

Tjänster som också kanske intresserar dig

Tilläggs till ämnet