Du är här

Reparationsunderstöd

Staten understöder reparationer av bostäder och bostadsbyggnader.

Service

olohuoneasuminenjs640x444.jpg

I början av år 2017 trädde en ny lag om reparationsunderstöd i kraft och i och med den övergick beviljandet av reparationsunderstöd från kommunerna till Finanserings- och utvecklingscentralen för boendet ARA. I praktiken innebär det här att ansökningarna i fortsättningen ska lämnas in till ARA, som tar beslut om understöd och sköter utbetalningen av understöden. 

Enligt den nya lagen beviljas enbart understöd för reparation av äldres och handikappades bostäder, understöd för installation av hiss i efterhand samt tillgänglighetsunderstöd. Det tidigare energiunderstödet för småhus faller således helt bort. Även understödsbeloppen ändras: den maximala procenten för understöd för reparation av äldres och handikappades bostäder stiger från 40 procent till 50 procent, av särskilda skäl upp till 70 %. I februari 2017 tar ARA i bruk en nättjänst för behandlingen av och ansökan om understöd men också i fortsättningen är det möjligt att lämna in ansökan på papper. I och med lagändringen ändras ansökningstiden i fråga om reparationsunderstöd så att den blir fortgående.

För byggande av hiss i ett gammalt flervåningshus är det möjligt att få både statens hissunderstöd och Vasa stads hissunderstöd. När det gäller hissunderstöden är ansökningstiden fortgående. Vasa stad beviljar också tillgänglighetsunderstöd till föreningar, samfund och mindre företag för förbättrande av tillgängligheten och nåbarheten till service- och verksamhetslokaler.
Mera information om hissunderstöd. 
Mera information om tillgänglighetsunderstöd. 

Hur jag använder servicen

Ansökningarna om understöd ska lämnas in till ARA, som också ger ytterligare information om understöden samt anvisningar och blanketter för ansökan om understöd.

Kontaktinformation 

www.ara.fi
korjausavustus.ara(at)ara.fi
tel. 029 525 0818

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)
Vesijärvenkatu 11 A / PB 30
15141 Lahtis


Information kan också få från Vasa stads fastighetssektorn:
asumispalvelut(at)vaasa.fi

Tekniska verket/ Fastighetssektorn
Kyrkoesplanaden 26 / PB 2
65101 Vasa

Fråga eller ge feedback om understöd

Se också Kodin turvallisuuden tarkistuslista.

Ansvarig person

Tilläggs till ämnet