Du är här

Seniorcentrets motionsservice

Seniorcentrets motionsverksamhet riktar sig till hemmaboende vasabor över 65 år:

  • balansgrupper
  • funktionsförmågagrupper
  • vattengymnastikgrupper
  • individuell motionsrådgivning

 

Service

Ikäkeskus

Verksamheten riktar sig till hemmaboende vasabor över 65 år, vars fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga är nedsatt eller riskerar att bli nedsatt. Målsättningen är att bibehålla och förbättra funktionsförmågan så att klienten klarar att bo hemma så länge som möjligt.

Träningen i motionssalarna sker i grupp och består i huvudsak av balans- och muskelträning. I grupperna finns alltid ledare på plats och klienten tränar en gång i veckan på överenskommen tid. Våra verksamhetspunkter finns på Berggatan, Brändövägen och Dammbrunnsvägen. Vattengymnastik ordnas på Dammbrunnsvägen. Klientens lämplighet kartläggs genom förhandsuppgifter, test av funktionsförmågan och urvalskriterier. Gruppverksamheten är avgiftsbelagd.

Förutom gruppverksamhet har seniorerna möjlighet till avgiftsfri individuell motionsrådgivning. Vid motionsrådgivningen fås information om motionsmöjligheter i staden och instruktioner om hur man sköter sin kondition.

Till grupperna söker man med ansökningsblankett som finns på följande platser: Seniorcenter (Dammbrunnsvägen, Berggatan), Hälsostationer och Medborgarinfo (huvudbibliotek) eller via följande länk:  Ansökningsblankett

Hur jag använder servicen

Ansökningar kan inlämnas under vår- och höstterminerna.

Tilläggsuppgifter:
Ansvarig fysioterapeut/ Motionshandledning
tfn 040 747 3904

Brändö motionssal 
tfn 040 170 2027, 040 159 0540 
Brändövägen 26
65200 Vasa

Bergcenter motionssal
tfn 040 775 0042
Berggatan 2-4
65100 Vasa

Dammbrunnsgården
tfn 040 484 5226
Dammbrunnsvägen 4
65100 Vasa

Vattengymnastik 
tfn 040 484 5226
Dammbrunnsvägen 4 
65100 Vasa

Tjänster som också kanske intresserar dig

Tilläggs till ämnet