Du är här

Seniorernas vårdplatser

Seniorernas vårdplatser kan vara korttidsvård, intervallvård eller långvarig vård dvs. effektiverat serviceboende.

Service

Vanhustyö640x427GunnarBäckman

Korttidsvård
(Intervallvård)

Korttidsvården är avsedd för personer med tillfälligt behov av vård, omsorg och rehabilitering. Korttidsvård kan också ansökas för att den vårdande anhöriga får möjlighet till vila. När man söker efter en lämplig plats har den fysiska och psykiska funktionsförmågan betydelse, nämligen behovet av hjälp i olika situationer. Vården kan ordnas tillfälligt eller den regelbundna service som intervallvård.

Korttidsvård ( intervall) ansökes med bifogade ansökan. 
Ansökan

Effetiverat serviceboende

Effetiverat serviceboende är nödvändigt då behovet av hjälp är dygnet runt, och service till hemmet inte mera räcker till. Till långtidsvårdplatser behövs en ansökan skriftligt eller muntligt. Ansöka till effektiverat serviceboende (pdf). Ansökan behandlas av SAS-team så snabbt som möjligt när alla bilagor är med som behövs. Beslutet fås per brev.
Kriterier för effektiverat boende (pdf).

Besluten om klientavgifterna för hemvård, effetiverat serviceboende och anstaltsvård fattas vid klientavgiftsbyrå.

Hur jag använder servicen

Kortvarigvård och intervallvård:
Himalaja serviceboende och Bruksgården tfn 040 868 4602
Avdelning 6, 040 715 5521

Effetiverat serviceboende:
SAS-kontaktperson tfn 0400 910 698

Fax 06 317 1062