Du är här

Serviceboende för äldre

Serviceboende är boende i småhem, där invånarna har till förfogande ett eget rum och därtill småhemmets gemensamma utrymmen.

Service

Vanhustyö640x427GunnarBäckman

Invånaren möblerar själv sin bostad och köper den service som han eller hon behöver från huset.

Det finns kriterier för att få serviceboendeplats.


Genomsnittlig kötid under tidsperioden 01.01—30.06.2018: 55 dagar.

Hur jag använder servicen

SAS-arbetsgruppen väljer invånarna. Förkortningen SAS kommer från finskans selvitä - arvioi - sijoita (utred - bedöm - placera). Mera information ger: Socialarbetare, tfn 0400 910 698.

Privata servicehusen

Vasa stad köper serviceboende från följande privata servicehus:
Carl & Carolina
Fylgia
Kaarlentupa (på finska)
Lyckobrunnen
Mainiokoti Storviken (på finska)
Attendo Milka (på finska)
Vårdhem Gustav

Även till de privata servicehusen väljer SAS-arbetsgruppen invånarna. Mera information ger: Socialarbetare, tfn 0400 910 698.

Ansvarig person

tf. Chefen för serviceboende
Phone numbers: 
+358 40 530 4702
+358 6 325 2360
E-postadress: 
Hem- och anstaltsvård

Tjänster som också kanske intresserar dig

Tilläggs till ämnet