Du är här

Tjänster som också kanske intresserar dig

Kasvikset ja vihannekset

Skolmåltiden

Både barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet på deltid och och de som deltar på heltid har rätt till en måltid och mellanmål som föräldrarna betalar för i månadsavgiften för vården. Eleverna i förskolan och i den grundläggande undervisningen har rätt till en gratis skolmåltid som kommunen står för på skoldagarna. Gymnasieelever och studerande inom grundläggande yrkesutbildning har rätt till en måltid åtminstone de dagar då undervisningen ges i skolan. I måltiderna på förskolan och i skolan beaktas barnens, elevernas och de studerandes allergier och sjukdomar, etiska val och religiösa särdrag.
Vasa Matservice tillreder maten till grundskolor och andra stadiets läroanstalter inom Vasa stad. Vasa Matservice använder en sex veckors roterande basmatsedel som bas för menyplaneringen. I menyn beaktas bl.a. helger, säsongens råvaror, specialdieter och näringsmässiga aspekter. En måltid består av varm mat, sallad eller varma grönsaker, knäckebröd och mjölk. De dagar när soppa serveras finns också mjukt bröd eller efterrätt. Vasa Matservice fungerar som serviceproducent i tre kök vid andra stadiets läroanstalter i Vasa. Lunchrestaurangen Appetito fungerar i VAMIAs serviceenhet vid Krutkällarvägen, lunchrestaurangen Melinda i VAMIAs tekniska enhet vid Smedsbyvägen och Campus Lykeions kök betjänar studerande och personal vid Vaasan lyseon lukio och Vasa Gymnasium vid Kyrkoesplanaden.
Se matsedeln för grundskolor och andra stadiets läroanstalter på sidan Vasa Matservice. Där finns även information om hur specialkosten tas i beaktande i skolmåltider.
Skolmåltiderna är gratis. Småbarnspedagogiska tjänster är avgiftsbelagda.
Ansvarig person: