Du är här

Socialjour

Socialjouren svarar på brådskande behov av socialhjälp alla tider på dygnet alla dagar i veckan.

Service

HoitajaPotilasKeskustelee640x446GunnarBäckman

Det kan vara ett barn, en ung person med problem eller en äldre person vars kondition snabbt försämras, eller en person som på grund av rusmedelsbruk är i behov av snabb vård som behöver brådskande hjälp.

Hur jag använder servicen

Brådskande socialservice dygnet runt ges på Österbottens socialjournummer 06 325 2347.