Du är här

Socialombudsman

Socialombudsmannen kan hjälpa klienter till exempel genom att utreda lagstiftningens innehåll och berätta om myndigheternas praxis. Socialombudsmannen ger råd om vilken myndighet klienten bör vända sig till i ett visst ärende och ger råd om hur man skall söka ändring i ett beslut.

Service

TyöskentelyPaperillaJaKoneella640x427KatjaLösönen

Socialombudsmannen är närmast en rådgivare. Socialombudsmannen har inte rätt att fatta beslut i praktiska ärenden och kan därför inte ändra en socialarbetares beslut.

Socialombudsmannen:

  • ge klienten råd i frågor som gäller tillämpningen av lag
  • hjälpa klienten med att göra anmärkningar
  • informera om klientens rättigheter
  • också i övrigt arbeta för att främja klientens rättigheter och för att dessa skall bli tillgodosedda
  • följa hur klienternas rättigheter och ställning utvecklas i kommunen och årligen avge en redogörelse för detta till kommunstyrelsen

Hur jag använder servicen

Socialombudsmannen är anträffbar må-fr kl. 8–14, tfn 040 507 9303.

Postadress:
Socialombudsman
PB 241
65101 Vasa

Besöksadress: 
Krutkällarvägen 4
65100 Vasa

Tillgänglighet:

sosiaali-_ja_terveysvirasto.jpg

En tillgänglig bilplats för rörelsehindrade finns vid social- och hälsovårdsverkets förvaltning bakom huvudingångens hörn framför Silveria. Busshållplats finns längs huvudvägen. Tillgänglig huvudingång med ramp och automatiska skjutdörrar.  Till alla våningar kan man ta sig med hiss eller via trappor. Tillgänglig toalett på restaurangsidan i första våningen. Personalen hjälper vid behov.

Läs mera om klientens- och patientens rättigheter här.

Ansvarig person

Tjänster som också kanske intresserar dig

Tilläggs till ämnet