Du är här

Tjänster som också kanske intresserar dig

sovellettu_liikunta_hulavanne_tatjana_asplund_640x480.jpg

Specialidrottsservice för vuxna

Med anpassad idrott avses idrott för sådana personer som på grund av sjukdom, handikapp eller begränsad funktionsförmåga har svårigheter att idrotta och använda allmän idrottsservice eller för vilka idrotten har en särskild betydelse med tanke på hälsa och rehabilitering. Den anpassade idrotten har också en hälsofrämjande och rehabiliterande betydelse. Inom specialidrotten för vuxna erbjuds idrottsservice bland annat för långtidssjuka, personer med problem i stöd- och rörelseorganen, personer inom mental rehabilitering, personer med syn- eller hörselskada, utvecklingsstörning, rörelsehinder eller CP-skada.
Ytterligare information om servicen fås från idrottsavdelningen och webbsidorna.

Telefonservice

Specialidrottskoordinator

+358400893665

Serviceställen

Ansvarig person: