Du är här

Stödservice för vardagshantering

Stödservice för vardagshantering erbjuder tjänster (hjälp och stöd) åt personer som har psykisk ohälsa, missbruksproblematik, neuropsykiatriska- och intellektuella funktionsnedsättningar.

Service

Kesäkuva tulppaaneista

Målsättningen är att hjälpa klienten hitta sina resurser och att kunna leva så självständigt som möjligt samt undvika eller minska behovet av anstaltsvård.

Till stödservice för vardagshantering hör:
Psykosocial hemrehabilitering
Psykosocial öppenrehabilitering
Dagverksamhet för personer med problem som gäller missbruk och mental hälsa

HUR JAG ANVÄNDER SERVICEN

Mera information:
Serviceenhetens chef Noora Ekström
tfn 06 325 2401 eller 040 718 0401

Ansvarig person