Du är här

Substitutionsvård för opioidberoende

Substitutionsvård är en vård med läkemedel  avsedd för opioidberoende personer. Förutsättningen för vård är att kriterierna i förordningen (33/2008) uppfylls samt att en bedömning genomförts inom den öppna vården. Syftet med substitutionsvård är att få klienten att få fotfäste i samhället och att minska skadorna av  missbruket. Vården baserar sig på ett starkt psykosocialt stöd.

Service

Kuva mukeista

Substitutionsvård är långvarig vård, som grundar sig på ett vårdavtal och samarbete med klienten. Utgångspunkten för den polikliniska behandlingen är patientens egen motivation och vilja till egenvård och att ändra livsstil.

I substitutionsvården ingår:

  • läkemedelsbehandling
  • individuellt vårdförhållande
  • inlärning av rusmedelsfri livsstil, förbättrande av den psykiska och fysiska hälsan
  • inlärning av livshantering, utbildning, sysselsättning enligt egna resurser

Servicen riktar sig till över 18 åriga Vasabor. Förutsättning till vårdtillgång är att bedömningsperioden förverkligas inom öppenvården (Horisonten/Klaara) och att kriterierna för substitutionsvård uppfylls.

Hur jag använder servicen

Den kollektiva rehabiliteringen kan även kontaktas per telefon 06 325 2400

Vasa missbrukarcenter
Seriegatan 2, Roparnäs sjukhusområde, avdelning C1
65320 Vasa

Obs! Tillnyktringsvården samt akutvårds- och avvänjningsvården är stängda under tiden 18.4.2019 – 23.4.2019. Missbrukarcentret stängs torsdagen 18.4.2019 kl. 16.00 och öppnas tisdagen 23.4.2019 kl. 7.45. Nya klienter kan söka sig till vård senast t.o.m. måndag kväll 15.4. Under stängningstiden förverkligas substitutionsvård och telefonrådgivning normalt mellan klockan 8 – 16. 

Öppet dygnet runt.

Tjänster som också kanske intresserar dig

Tilläggs till ämnet