Du är här

Tillgänglighetskoordinator

Uppgiften för tillgänglighetskoordinatorn är främja de handikappades och de på olika vis rörelsehindrade personernas förutsättning att leva och fungera som en jämlik stadsbo.

Service

TyöskentelyPaperillaJaKoneella640x427KatjaLösönen

Tillgänglighetskoordinatorn främjar den bebyggda miljön och tillgängligheten till service och fungera som beredare i handikapprådet och även som dess sekreterare.

Tillgänglighetskoordinatorn behandlar inte rättsliga ärenden som berör handikappade personer och ersätter inte heller etablerade kanaler för klagan, rådgivning och påverkan (t.ex. socialombudsman, patientombudsman, handikappservicen, social och familjeservice).

Hur jag använder servicen

Du kan kontakta tillgänglighetskoordinatorn Elisabeth Hästbacka per telefon 0400 956 221, per e-post elisabeth.hastbacka@vasa.fi eller på adressen Rådhusgatan 33, 65100 Vasa. Tjänstledig 27.5.-25.8.2019.

Ansvarig person

Tjänster som också kanske intresserar dig