Du är här

Tjänster som också kanske intresserar dig

Opiskelijat luennolla

Tionde klassen (påbyggnadsundervisning)

De ungdomar som avslutat grundskolan innevarande eller föregående år, och som inte har fått en studieplats på andra stadiet på ett gymnasium eller yrkesläroverk eller som inte använt en erbjuden studieplats, kan söka till tionde klassen, alltså den grundläggande utbildningens påbyggnadsundervisning. Tionde klassens mål är att utveckla elevens studie- och karriärvalsmöjligheter samt att förbättra möjligheterna för fortsatt utbildning. I tionde klass kan eleven höja sina vitsord på grundskolans avgångsbetyg. Tionde klassens undervisning stäcker sig över ett läsår. Undervisning ges i minst 1100 timmar. Undervisningen kan även omfatta praktisk arbetslivsorientering samt utökning av samhällskunskap och samhällsfärdigheter.
Vasa stad ordnar påbyggnadsundervisning inom den grundläggande utbildningen för de Vasaunga som inte har någon studieplats i en läroanstalt på andra stadiet.
Ansökan till tionde klassen görs på adressen www.opintopolku.fi efter den egentliga gemensamma ansökan. Du kan söka med innevarande eller föregående års avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen.

Nätservice

Ansvarig person: 
Skoldirektör - finskspråkig grundläggande utbildning
Phone numbers: 
+358 6 325 3206
+358 40 754 7702
Grundläggande utbildning