Du är här

Tjänster som också kanske intresserar dig

Ungdomslokaler

I ungdomslokalerna erbjuds både handledd verksamhet samt verksamhet som de unga arrangerar själv. I många andra av kommunens lokaler, såsom biblioteket finns det verksamhet och tjänster särskilt för unga. Unga kan spendera tid och utöva hobbyer under handledning i kommunens ungdomslokaler på ungdomsgården. Utrymmena är särskilt till för unga i högstadieåldern och äldre. Unga bemöts också i multilokaler, motions- och kulturtjänster och på internet.
I ungdomslokalerna kan man spela biljard, träffa kompisar, bekanta sig med nya eller bara hänga. I lokalerna ordnas även annan trevlig sysselsättning, t.ex. klubbar och tillställningar. I Vasa finns det sex ungdomslokaler, dvs. egna vardagsrum för ungdomarna: Kultsa i centrum, Sumppu i Storviken, Villa Gerby i Gerby, Huudi i Roparnäs, Ristikka i Korsnäståget och Kyrölä i Lillkyro. I Kultsa finns även det idylliska och förmånliga ungdomscaféet Walkers.

 

I Kultsa (Rådhusgatan 30, 2 vån.) dvs. alldeles i centrum i närheten av Rewell Center finns ett idylliskt och förmånligt Walkers -café.Det finns sex ungdomsgårdar, s.k. egna vardagsrum för vasaungdomar. Kultsa i centrum, Sumppu i Storviken, Villa Gerby i Gerby, träffpunkt Huudi i Roparnäs, Ristikka i Korsnäståget och Kyrölä i Lillkyro.

Mera information om ungdomsgårdarna

VILLA GERBY Holmskatvägen 1

SUMPPU Bollgatan 17

KYRÖLÄ Lillkyrovägen 47

KULTSA Rådhusgatan 30, 1. vån.

RISTIKKA Fräsargatan 2

HUUDI Mannerheimsvägen 41

ROCKSKOLAN Kvarngatan 18 A

SKATEHALL Axel Mörnvägen 7

WALKERS Rådhusgatan 30

Vasa stads ungdomsservice hyr ut lokaler för olika tillställningar och fester: Ungdomsservicens lokaler för uthyrning.

Välkommen!