Du är här

Utkomststöd

Utkomststödet är den form av utkomstskydd som beviljas i sista hand. FPA ansvarar för det grundläggande utkomststödet och kommunerna för det kompletterande utkomststödet.

Service

TyöskentelyPaperillaJaKoneella640x427KatjaLösönen

Hur jag använder servicen

Handledning utan tidsbeställning angående ekonomiskt stöd, må-fr kl.8-16 (info).
Korsholmsesplanaden 44, 4. vån., 65100 VASA. Tel. 06-325 2326

Social- och hälsovårdsväsendet
Postadress: PB 241, 65101 VASA

Vid huvudingången finns en liten ramp och till enheten för vuxensocialarbete finns en hiss. I husets nedre våning finns kund-WC, även inva-WC. Framför byggnaden kan man parkera 2h med parkeringsbricka.

Av sekretesskäl använder vi inte e-post.

Tjänster som också kanske intresserar dig

Tilläggs till ämnet