Du är här

Utredning om behovet av barnskydd

I utredningen bedöms barnets uppväxtförhållanden, vårdnadshavarnas eller andra personers som ansvarar för barnets vård och fostran möjligheter att ha hand om barnets vård och fostran samt behovet av barnskyddsåtgärder. Socialarbetare som svarar för barnets angelägenheter ska inom 3 månader göra en utredning om barnets situation.

Service

Pehmolelut

Utredningen ska göras utan ogrundat dröjsmål.

Hur jag använder servicen

Ytterliga uppgifter om utredning av behovet av barnskydd ger:
ledande socialarbetaren på telefonnummer 06 325 2564
samt socialarbetare på telefonnummer:
06 325 2563
06 325 2312
06 325 2793
och 06 325 3954.