Du är här

Väntetiderna till åldringsservicen inom Vasa stad

Minst varje halvår publicera uppgifter om inom vilken tid en äldre person kan få den socialservice som personen ansökt om.

Service

Krannila

Väntetiderna uppföljs servicespecifikt. Med väntetid avses den genomsnittliga tid, som löpt från att ansökan lämnats in, till att personen faktiskt har fått den ansökta servicen. Om socialservice fattas beslut alltid efter att klienten har ansökt om service och behovet har bedömts.

Den äldre personen har rätt att få den övriga än brådskande socialservicen som beviljats denne utan onödiga dröjsmål och senast inom tre månader från att beslutet har fattats.

Vasa stad följer upp väntetiderna varje halvår.

I juni 2019 var väntetiderna till icke-brådskande service

Hemvård: 2-3 veckor
Stöd för närståendevård: 1 månad
Hemvårdens stödservice: 1-2 veckor
Dagcenterverksamhet: ca. 2 veckor
Kortvarig vård (intervall): mindre än 2 månader
Serviceboende: 67 dagar (genomsnittlig kötid under tidsperioden 01.01.-30.06.2019) )

Ytterligare uppgifter ges av:

Ledande socialarbetaren inom hem- och anstaltsvården, tfn 040 480 2264