Du är här

Vård utom hemmet

Med barns vård utom hemmet avses att barnets vård och fostran ordnas utanför hemmet. Då ett barn eller en ung person är i omdelbar fara måste han eller hon placeras antingen i familjevård eller i institutionsvård. Med familjevård avses att ett barns eller en ung persons vård, fostran och annan dygnet runt omvårdnad ordnas i ett privathem utanför hemmet.

Service

TytötRiippumatossa640x427KatjaLösönen

Han eller hon placeras att bo i en av socialväsendet vald familj som en familjemedlem antingen tillfälligt eller tillsvidare. Fosterhemmet kan finnas i Vasa eller i närområdet. Ett omhändertaget barn eller ett barn som placeras som stödåtgärd inom öppenvården kan placeras i familjevård. Som familjevårdare kan godkännas en person som på basis av sin utbildning, erfarenhet eller personliga egenskaper är lämplig att ge familjevård. Med familjevårdaren ingås ett uppdragsavtal.

Barnskyddsanstalterna är hemlika verksamhetsenheter som specialiserat sig på att stöda barns och ungas utveckling. Anstalternas uppgift är att erbjuda en trygg vård och en stimulerande uppväxtmiljö. De kan ge kortvarig eller långvarig vård åt barn och unga som inte kan bo hemma.

Hur jag använder servicen

Vård utom hemmet och institutionsvård i Vasa ger:

Vasa familjestödcentral (Mäntykoti)
Båskvägen 20
65320 Vasa

Barnhemsföreståndaren 040 555 2397, ledande handledaren 0400 77 22 30 och
avdelningen 040 718 6722.

Gustavsro ungdomshem

Chef för Gustavsro ungdomshem tfn 0400 958 893

Gustavsro ungdomshem besår av tre olika enheter:

Pysäkki
Gustavsrovägen 28
65230 Vasa

Ledande handledaren tfn 040 643 3909, handledare 040 744 2644

Kortteeri
Gripgatan 4
65380 Vasa

Ledande handledaren tfn 040 657 5953, handledare tfn 040 560 2647

Omakoti
Tallmarksvägen 14
65280 Vasa

Ledande handledaren tfn 040 631 6160, handledare tfn 040 834 7345

Tjänster som också kanske intresserar dig