Du är här

Vuxensocialarbete

Service

HoitajaPotilasKeskustelee640x446GunnarBäckman

Serviceområdet för vuxensocialarbete:

  • stöder unga klienter, klienter i arbetsför ålder samt klienter som behöver särskilt stöd i ärenden som berör livshantering, arbete, utkomst och studier.
  • ger handledning och rådgivning.
  • minskar på ojämlikheten och främjar delaktigheten samt jämlikheten i samhället.
  • främjar delaktigheten och jämlikheten för personer med funktionsnedsättningar i samhället samt främjar och får bort hinder som beror på funktionsnedsättningarna.
  • främjar och stöder integrationen.
  • förebygger och minskar problemanvändningen av rusmedel.
  • förebygger och minskar psykiska problem.
  • stöder livshanteringen och förbättrrar funktionsförmågan hos personer i mentalvårdsrehabilitering.

Därtill sköter serviceområdet identifiering av offer för människohandel och hjälper dessa personer genom tjänster stadgade i lagen enligt avtal med staten.

Kontaktuppgifter

Infopunkten för vuxensocialarbete finns på adressen Korsholmsesplanaden 44, 4 vån. Infopunkten är även till för familjer med minderåriga barn.

Telefonnummer:

Infopunkten: 06-325 2326 (må-fre kl. 8-16)

Socialarbetes jour och förfrågningar: må-fr kl. 8-11 tfn 040 575 3109 (Ledande socialarbetare 040-136 3642)

Aktivering och rehabilitering: chefen för serviceområdet Virpi Kortemäki tfn. 06-325 2349

Socialarbete som stöder integrering: chefen för serviceområdet Virpi Kortemäki tfn. 06-325 2349

Handikappservice:

Nya kunder: må-fre kl. 8-11, tfn. 040-575 3109 / bedömning av servicebehov. Övriga kan kontakta handikappserviceteamet direkt -
socialarbetare tel.tid kl. 9-10 tfn 06 325 2678 (efternamn A-K + svenskpråkiga) och tfn 06 325 4230 (efternamn L-Ö + Lillkyro)

Ekonomiskt stöd: 06-325 2326

Rehabiliterande arbetsverksamhet: 040 525 0778 (må-fre), 040 169 0799 (må-fre), 040 176 8198 (må-fre) ja 040-632 5125 (må-ons)

Av datasäkerhetsskäl sköts inga ärenden per e-post.

Social- och hälsosektorn
Besöksadress: Korsholmsesplanaden 44, 4. våningen
Postadress: PB 241, 65101 Vasa

Vid huvudingången finns en liten ramp och till enheten för vuxensocialarbete finns en hiss. I husets nedre våning finns kund-WC, även inva-WC. Framför byggnaden kan man parkera 2h med parkeringsbricka.

Tjänster som också kanske intresserar dig

Tilläggs till ämnet