Du är här

Om Vasa

Sommarjobbssedel

Sommarjobbssedel för sysselsättande av 15–29-åriga unga

Sommarjobbssedeln är ett stöd i form av pengar som Vasa stad beviljar privata företag eller föreningar som sysselsätter unga som är över 15 år och under 30 år.

 

Villkoren för beviljande av stöd för sommarjobb:

Arbetsgivaren:

  • Understöd kan beviljas till registrerade företag eller föreningar som erbjuder sommarjobb åt en ung person.
  • Den unga ska vara i åldern 15-29.
  • Åt den unga betalas i bruttolön minst minimilön för heltidsarbete enligt arbetskollektivavtalet.
  • Anställningsförhållandet ska pågå minst 2 veckor / 60 h under tiden 1.5–30.9.2019.
  • Företaget/föreningen erhåller inga andra understöd för sommarjobb för sysselsättande av ung person.
  • Företaget/föreningen sysselsätter mindre än 50 personer.
  • Ett skriftligt arbetsavtal ingås med den unga.
  • Arbetsgivaren har utsett en ansvarsperson som sköter handledningen i arbetet samt ärenden som ansluter sig till övervakningen av utförandet av arbetet.
  • Arbetsgivaren har inte haft några permitteringar eller uppsägningar under de senaste nio månaderna.

 

Den unga arbetstagaren:
Har fyllt 15 år men inte 30 år innan anställningsförhållandet inleds.

 

Stödet är 30 % av bruttolönen, max. 500 € per arbetare. De första 70 som returnerar blanketten är berättigade till en sommarjobbssedel. Sommarjobbssedlarna kan sökas 1.2 – 30.4.2019.

Elektroniska tjänster är en service var man kan fylla i elektroniska blanketter.

För mer information om sommarjobbssedel

 

 

Tilläggsinformation