Du är här

Om Vasa

Sök som vikarie till Vasa stad

gb_kotihoito.jpg
Vasa stad behöver dagligen ett flertal vikarier för olika uppgifter.

Vikarier behövs bl.a. vid daghem, skolor, hälsostationer, hemvården, serviceboende för äldre, stadssjukhusets avdelningar, handikappservicen och i städuppgifter. Vi rekryterar som vikarier både utexaminerade yrkespersoner och studerande i olika branscher till uppgifter som motsvarar deras kompetens. Det finns lediga vikariat under olika tidpunkter och det går lätt att sammanjämka behov och önskemål.

När det gäller vikariat och tidsbegränsade uppgifter inom andra områden än sektorn för fostran och utbildning samt social- och hälsovårdsväsendet kan man vända sig direkt till verksamhetsområdet i fråga.


Vikarieregister för social- och hälsovårdsväsendet samt sektorn för fostran och utbildning

Vasa stads sektor för fostran och utbildning samt social- och hälsovårdsväsende använder ett elektroniskt vikarierekryteringssystem där du kan meddela att du står till förfogande för kortvariga vikariat. 

Dina uppgifter överförs till vårt register och du blir kallad till intervjun vid behov. Du kan hålla uppgifterna i vikariatansökan i kraft via denna länk.

Jobberbjudandena meddelas per telefon, textmeddelande eller e-post. Meddelande om arbetsuppgifter skickas till flera sökande på en gång. Meddelandet innehåller anvisningar om hur du ska göra för att ta emot platsen. Om det inte var du som fick arbetet får du ett meddelande om att uppgiften redan är tillsatt.

Kontakpersoner för rekrytering hittar du här.

Tilläggsinformation