Du är här

  • Asuntomessut

Om Vasa

Tomter

Tomtservice ansvarar för stadens markpolitik samt för förvaltningen av stadens markegendom, markanskaffningen och överlåtelsen av tomter för bostads- och företagsverksamhet.

Egnahemstomter
Rad- och våningshustomter
Företagstomter

Anbudsförsäljning av småhustomter 2019

Företagstomter att ansökas från och med 19.2.2019.


Kontaktinformation

Tjänster och kontaktpersoner (pdf)

tontit(at)vaasa.fi

Tekniska verket/ Fastighetssektorn
Kyrkoesplanaden 26 / PB 2
65101 Vasa

Fråga eller ge feedback om tomter

Presentationsmaterial över tomterna samt ansökningsblanketter kan erhållas:
Kundbetjäningspunkten, Kyrkoesplanaden 26 A, I vån.
Samserviceenhet Lillkyro, Lillkyrovägen 11

Ansökningarna returneras till adressen:
Kundbetjäningspunkten, Tekniska verket, PB 2, 65101 Vasa
Besöksadress, Kyrkoesplanaden 26 A, I vån.

Aktuellt

kalastuksen_talo_fiskets_hus_2.jpg
29.11.2016
En vinnare har valts i kvalitetstävlingen som ordnades om Fiskstranden i Vasa. Enligt förslaget med namnet Fiskets hus byggs en byggnad på stranden med restaurang, bar, konferens- och bastuutrymmen,...
Vasa stad erbjuder att arrendera Vasa stads ägda odlingsmarker i Tervajoki, för åren 2017-2024.
Vasa stad överlåter större delen av de nya tomterna genom en offentlig ansökning (1-2 gånger per år) till ett fast pris som staden på förhand har fastställt.