Du är här

Aktuellt

Kesäkukat
22.6.2017 - 15:00
I år förgyller planteringar som går i ett blå-vitt färgtema vår sommar. För planteringarna står Vasa stads grönområdesenhet, som ansvarar för planeringen och genomförandet av planteringarna under Finland 100-jubileumsåret. I broschyren Sommarblommor som tryckts till jubileumsårets ära presenterar grönområdesenheten sommarens planteringar enligt art och planteringsställe.
tulevaisuuden vaasa  framtidens vaasa
20.6.2017 - 11:14
Vasa stad genomförde en elektronisk enkät om Framtidens Vasa 29.3–1.5, på vilken 1971 stadsbor svarade. Enkäten utgör en del av arbetet med uppdateringen av stadens strategi och med hjälp av den ville man klarlägga stadsbornas och de anställdas tankar och önskemål om framtidens Vasa samt få så många som möjligt med i utvecklandet av strategin. Det viktigaste temat blev stödandet av sysselsättningen.

Sidor