Du är här

Aktuellt

18.6.2018 - 12:47
Från och med augusti 2018 driver Kvarkenrådet tillsammans med fyra andra projektparter och sammanlagt femton medfinansiärer, ett treårigt projekt för att tillsammans och genom gränsöverskridande samarbete uppnå mer synlighet och locka fler besökare till Kvarkenregionen. Projektet går under namnet Destination Kvarken och har beviljats EU-finansiering via Interreg Botnia-Atlantica.
Kuva jaloista
14.6.2018 - 16:31
Vasa stad ordnar färdtjänst för seniorer med hjälp av seniorbussar. Rätten att använda Seniorbusservicen har hittills beviljats separat och rätten har begränsat berört över 75 åringar. Från och med juni 2018 utvidgas servicen till att jämlikt beröra alla 65 år fyllda, och rätten behöver inte längre ansökas separat.
Hovioikeudenpuistikko
14.6.2018 - 9:59
Vasa yrkeshögskolas (VAMK) studerande inom social- och hälsovårdsbranschen gjorde i april 2018 provköp av spel om pengar i anslutning till Pakka-verksamhetsmodellen vid 32 objekt i Vasa. Bara vid två objekt frågade försäljaren efter identitetsbevis och vägrade att sälja eller förhindrade spelandet.

Sidor