Du är här

Raastuvankatu 33
3.12.2018 - 13:00
Vasa stads personalservice och stadsutveckling har flyttat till gemensamma tillfälliga lokaler på Rådhusgatan 33. Rekryteringen och social- och hälsosektorns samt småbarnspedagogikens vikarieförmedling betjänar fortsättningsvis på Vasaesplanaden 12 A.
30.11.2018 - 13:49
Förorenade jordmassor har pressats upp till ytan från botten av Infjärden i Vasa. De förorenade jordmassorna måste flyttas bort för att inte skada miljön. Vasa stad flyttar från och med 3.12.2018 bort massa i enlighet med en plan som har godkänts av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten.

Sidor