Du är här

Kuva jaloista
14.6.2018 - 16:31
Vasa stad ordnar färdtjänst för seniorer med hjälp av seniorbussar. Rätten att använda Seniorbusservicen har hittills beviljats separat och rätten har begränsat berört över 75 åringar. Från och med juni 2018 utvidgas servicen till att jämlikt beröra alla 65 år fyllda, och rätten behöver inte längre ansökas separat.
Eero Nelimarkka_Sinipukuinen tyttö, kuva_Hanna Kukorelli
7.6.2018 - 12:31
På Österbottens museum ordnas 15.6–7.10.2018 Eero Nelimarkka-utställningen, som koncentrerar sig på konstnärens verk från 1910- och 1920-talen. Nelimarkka är känd för att ha skildrat slättlandskap. Inspirationskällan till verken har varit de moderna konstströmningarna och det internationella konstnärslivet i Paris. Mer än 50 målningar samt skisser och brev visas, bland annat från konstnärens resor till Paris.

Sidor