Du är här

gb_kotihoito.jpg
15.2.2018 - 10:54
Vasa stad och Doctagon Oy är med i Aalto-universitetets G3-projekt Effektivt ledarskap inom social- och hälsovården. Genom att koordinera vårdkedjan efter specialsjukvården för de äldre från centralsjukhuset till primärvårdens bäddavdelning och tillbaka hem, kunde man nå anmärkningsvärda resultat.

Sidor