Du är här

tulevaisuuden vaasa  framtidens vaasa
20.6.2017 - 11:14
Vasa stad genomförde en elektronisk enkät om Framtidens Vasa 29.3–1.5, på vilken 1971 stadsbor svarade. Enkäten utgör en del av arbetet med uppdateringen av stadens strategi och med hjälp av den ville man klarlägga stadsbornas och de anställdas tankar och önskemål om framtidens Vasa samt få så många som möjligt med i utvecklandet av strategin. Det viktigaste temat blev stödandet av sysselsättningen.
taikon_kesaleiri_20170608_kuvataide_lattialla_pieni_-foto_kari_kaartinen.jpg
14.6.2017 - 16:29
Populära sommarlägret KONST I KASERNEN är i full gång. Rekordmånga deltagare har spenderat sina två första sommarlovsveckor, 5-16.6, med att producera konst. Även om antalet platser har ökat var det många barn som inte rymdes med på lägret. Antalet konstämnen har också ökat och i år får man prova på voice. Under midsommarveckan ordnas TaiKon – Action läger i samarbete med Vasa idrottsservice.

Sidor