Du är här

Geotag Vaasa
16.8.2019 - 15:39
Enligt de bakterieresultat som erhållits fredag 16.8 uppfylls badvattnens kvalitetskrav vid Gustavsborg, Tropiclandia och Storviken och därför har badförbuden vid badstränderna upphävts. Badande på sandö, Smulterö och Top Camping-campingområdets badstränder rekommenderas inte tills vidare, eftersom det tidigare konstaterats små mängder virus i badvattnet vid dem.
Havainnekuva Smart Technology Hubista ja toimistorakennuksesta Frilundintieltä_Wärtsilä
20.6.2019 - 13:07
Teknologikoncernen Wärtsilä berättar i sitt pressmeddelande 20.6 att projektet Smart Technology Hub har framskridit från planeringsskede till förverkligande. Vasa stadsfullmäktige godkände 6.5 detaljplane- och tomtindelningsändringen för området, och 14.6 kungjordes att detaljplanen har vunnit laga kraft. Byggnads- och miljönämnden beviljade i sin tur 19.6 byggtillstånd för Smart Technology Hub.
17.6.2019 - 9:45
På grund av sparkrav beviljar Vasa stad i år inget verksamhetsunderstöd till Katthuset i Vasa och Hundgården Kulkuri. Djurskyddsservicen är fortfarande ordnad i samarbete med Hundgården Kulkuri och för det betalas en separat ersättning till hundgården. De lokala frivilliga organisationerna gör ett värdefullt arbete och därför var beslutet om nedskärning inte lätt.

Sidor