Du är här

12.4.2019 - 16:01
Ett förslag på de sparåtgärder som ska genomföras är på väg till stadsstyrelsen. Inom sektorerna och i ledningsgruppen har man fört allvarliga och även svåra diskussioner om vilka metoder som måste tillämpas för att få ekonomin i balans. Stadsstyrelsens sammanträde hålls 17.4.
27.3.2019 - 16:50
Vasa stads bokslut för år 2018 har färdigställts. Året var på grund av det försämrade skatteutfallet utmanande och räkenskapsperioden visade ett minusresultat på ungefär 9,9 miljoner euro. Folkmängden och statsandelarna ökade något. Lånebeståndet minskade med drygt sex miljoner euro. Med tanke på verksamheten var året emellertid en arbetsseger.

Sidor