Du är här

18.6.2018 - 12:47
Från och med augusti 2018 driver Kvarkenrådet tillsammans med fyra andra projektparter och sammanlagt femton medfinansiärer, ett treårigt projekt för att tillsammans och genom gränsöverskridande samarbete uppnå mer synlighet och locka fler besökare till Kvarkenregionen. Projektet går under namnet Destination Kvarken och har beviljats EU-finansiering via Interreg Botnia-Atlantica.
Hovioikeudenpuistikko
14.6.2018 - 9:59
Vasa yrkeshögskolas (VAMK) studerande inom social- och hälsovårdsbranschen gjorde i april 2018 provköp av spel om pengar i anslutning till Pakka-verksamhetsmodellen vid 32 objekt i Vasa. Bara vid två objekt frågade försäljaren efter identitetsbevis och vägrade att sälja eller förhindrade spelandet.

Sidor