Du är här

Palkitsemistilaisuuteen osallistuneet ryhmäkuvassa.
8.3.2019 - 14:04
Personal och förmän inom Vasa stads serviceboende tog itu med uppgiften att förbättra arbetshälsan. Alla servicehus (6 st.) deltog i Dream team –projektet. Det anmärkningsvärda slutresultatet var att arbetstillfredsställelsen bland personalen ökade med 10 % samt att sjukfrånvaron minskade under det senaste året.

Sidor